Brandbestandheid

(Fire resistance)

De mate waarin een materiaal blijft functioneren bij brand

Nadere omschrijving

Bij veel toepassingen is de bestandheid van bouwmaterialen tegen hoge temperaturen een belangrijke eigenschap. Denk aan (kantoor)gebouwen, tunnels en viaducten.

Wat de brandbestandheid betreft, behoort beton tot de relatief veilige bouwmaterialen. Vanzelfsprekend kan bij extreme verhitting schade aan de constructie ontstaan. In geval van brand ontstaan spanningen door thermische uitzettingen. De mate waarin dit tot scheurvorming kan leiden, is sterk afhankelijk van de vorm en afmetingen van de constructie en de wijze en aard van wapenen (gewapend of voorgespannen beton, wapeningsdichtheid, dekking, enz.).

afspatten

Zeer snelle verhitting van een betonoppervlak kan leiden tot afspatten van de toplaag. De oorzaak is dat aanwezig vocht in de poriën van het beton zeer snel wordt omgezet in stoom, dat een veel groter volume inneemt. Als dat gebeurt, ontstaan interne drukken die de toplaag doen afspatten. beton met een dichte structuur, zoals hogesterktebeton, is hiervoor gevoeliger dan normaal beton. Door de toevoeging van polypropyleenvezels aan beton kan de bestandheid tegen spatten aanmerkelijk worden verbeterd.

Sterkte

Bij verhitting boven 200 °C neemt de sterkte van beton af. Verschillende processen zijn hiervan de oorzaak. In betonconstructies onder brand vormt het wapeningsstaal de zwakke schakel want boven 300 °C verliest staal zijn sterkte en bij 750 °C is deze zelfs nihil. Hoe groter de betondekking, hoe langzamer de staaltemperatuur zal stijgen.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op vrij. 21 dec. 2018