Boorkern

(Test core)

Cilindrisch proefstuk dat door middel van een holle diamantboor uit een verharde betonconstructie wordt genomen.

Boorkern
Boorkern

Nadere omschrijving

Door verschillende redenen kunnen er twijfels zijn of een betonconstructie voldoet aan de in de projectspecificatie gestelde eisen ten aanzien van sterkte en duurzaamheid. Voor die situaties voorziet nen-en 13791 'Beoordeling van de druksterkte van beton in constructies en vooraf vervaardigde betonelementen' in de regelgeving. Voor het onderzoek naar de druksterkte is het onderzoek op basis van uit het werk geboorde cilinders de referentie.

De geboorde cilinders moeten worden genomen, beoordeeld en geprepareerd overeenkomstig NEN-EN 12504-1. In deze norm wordt verwezen naar normen betreffende de eisen aan proefstukken (maattoleranties; vlakheid; haaksheid).

De bepaling van de druksterkte aan geboorde cilinders is beschreven in NEN-EN 12390-3.

In bepaalde gevallen mag de druksterkte in het werk ook worden bepaald met een indirecte meetmethode (terugslaghamer, ultrasone geluidssnelheid of uittrekproef). Deze indirecte testmethoden voorzien dan in een alternatief voor de beoordeling met geboorde cilinders.

Uit gerepareerd beton kunnen in het kader van de kwaliteitscontrole eveneens boorkernen worden genomen. De wijze waarop deze boorkernen moeten worden vervaardigd en beproefd, worden als het injecteren van scheuren in beton betreft beschreven in cur-aanbeveling 119 en voor overige betonreparatiewerkzaamheden in CUR-Aanbeveling 118.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op ma. 12 apr. 2021