Blauwkleuring

(Bluish coloring)

Tijdelijke (soms hardnekkige) blauwgrijze kleur van een betonoppervlak, na ontkisten

Blauwkleuring is een fenomeen dat kan optreden bij gebruik van hoogovencement
Blauwkleuring is een fenomeen dat kan optreden bij gebruik van hoogovencement

Nadere omschrijving

Blauwkleuring van betonoppervlakken is een fenomeen dat kan optreden bij gebruik van hoogovencement of van cementmengsels die hoogovenslak bevatten. Indien een bekist betonoppervlak lange tijd goed afgesloten van de lucht is gebleven, bijvoorbeeld in een stalen of kunststof bekisting, is na het ontkisten het oppervlak blauw van kleur.

hoogovencement bevat ijzersulfide (FeS) en mangaansulfide (MnS). Beide verbindingen geven hoogovencementbeton de typerende blauwe kleur. Door inwerking van zuurstof uit de lucht reageren deze verbindingen tot respectievelijk FeSO4  en MnSO4  en verdwijnt de blauwe kleur.

Bij een dichte structuur van het betonoppervlak of een betonconstructie die lange tijd in de bekisting is gebleven, bijvoorbeeld kolommen die aldus tegen beschadiging worden beschermd, kan dit soms wel lang duren!

Bij schoonbeton is het daarom aan te bevelen de verblijfstijd in de bekisting niet te veel te laten variëren. Bouwdelen die langer bekist zijn gebleven zoals pijlers onder viaducten, zullen een sterkere blauwkleuring vertonen en de kleurverschillen zullen heel langzaam verdwijnen.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op di. 19 jan. 2021