Blaine-waarde

(Specific surface according to the Blaine test)

Ingeburgerde naam om de korrelfijnheid van cement (in m2/kg) aan te geven

Berekening van Blaine-waarde
Berekening van Blaine-waarde

Nadere omschrijving

De Blaine-waarde wordt ook wel het specifiek oppervlak van cement genoemd, maar dit is feitelijk niet juist. De Blaine-waarde wordt berekend uit de snelheid waarmee lucht door een, onder bepaalde voorwaarden verdicht, cementmonster stroomt. Een poederbed, met een gegeven poriënvolume, heeft namelijk een grotere weerstand tegen doorstromende lucht naarmate het specifiek oppervlak groter is.

De Blaine-waarde is dus niet gelijk aan het specifiek oppervlak van het onderzochte cementpoeder, maar geeft praktisch bruikbare relatieve waarden.

De fijnheid van het cement heeft een belangrijke invloed op de hydratatiesnelheid van beton, met als gevolg een snellere sterkteontwikkeling. Deze neemt toe naarmate het cement fijner is.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206, Beton + NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton (€)

  • NEN-EN 12620, Toeslagmateriaal voor beton (€)

  • NEN 5905, Nederlandse invulling van NEN-EN 12620, Toeslagmateriaal voor beton (€)

  • NEN-EN 197 + A1, Cement (€)

  • NEN-EN 196, Beproevingsmethoden voor cement - Deel 6, Bepaling van de fijnheid (€)

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op ma. 26 okt. 2020