Bindtijdregelaar

(Setting time adjuster)

Een stof die wordt toegevoegd bij de productie van cement om ervoor te zorgen dat een betonspecie kort na aanmaak niet te snel opstijft (toegepast worden gips of anhydriet)

Anhydriet
Anhydriet

Nadere omschrijving

Aan cement wordt gips of anhydriet toegevoegd als bindtijdregelaar. Na het mengen van cement en water gaan de verschillende klinkermineralen reageren met water. Vooral het klinkermineraal C3A doet dit heftig. Door de aanwezigheid van een kleine hoeveelheid gips of anhydriet wordt deze reactie afgeremd.

De bindtijd is voor de praktijk een belangrijk gegeven voor de snelheid waarmee de betonspecie of mortelspecie opstijft. Hiermee wordt immers bepaald hoelang de specie verwerkbaar blijft.

In de cementnorm is hiervoor de zogenoemde proef van vicat opgenomen. Bij deze proef wordt het opstijfgedrag gemeten van een cementpasta en een bepaalde hoeveelheid water, zodat een vastgelegde consistentie wordt bereikt. Periodiek wordt de indringdiepte van een naald gemeten. begin binding is gedefinieerd als het tijdstip waarop de naald nog een bepaalde indringdiepte bereikt. Op dezelfde manier kan ook het begrip einde binding worden vastgelegd, namelijk het tijdstip waarop de naald juist niet meer in de pasta dringt.

 

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op di. 19 jan. 2021