Bindmiddel

(Binder)

Een combinatie van een cement plus één of meerdere van de bestanddelen uit de cementnorm NEN-EN 197-1

Cement is een bindmiddel
Cement is een bindmiddel

Nadere omschrijving

Bij de productie van beton, in de betonfabriek of betoncentrale, kan naast cement ook één van de in nen-en 197-1 genoemde bestanddelen voor cement direct als grondstof voor beton worden gebruikt. Onder bepaalde voorwaarden kan deze grondstof een deel van het gebruikte cement vervangen. De combinatie noemen we een bindmiddel.

Net als voor het toelaten van nieuwe cementsoorten in beton, kan hierbij gebruik gemaakt worden van cur-aanbeveling 48. Hierin is een beoordeling opgenomen voor de gelijkwaardigheid van bindmiddelen met cement.

CUR-Aanbeveling 48 stelt daarbij een aantal beperkende voorwaarden aan de materialen en de toegestane mengverhoudingen. Bovendien moet voor elk materiaal dat in combinatie met cement wordt toegepast een regelgevend document beschikbaar zijn in de vorm van bijvoorbeeld een Europese productnorm, een Nederlandse productnorm, een CUR-Aanbeveling of een nationale beoordelingsrichtlijn.

Materiaal

Beschikbare productnorm

Gemalen hoogovenslak

NEN-EN 15167-1

microsilica

NEN-EN 13263-1

poederkoolvliegas

NEN-EN 450-1

Kalksteenmeel

NEN-EN 12620

Tabel: overzicht van beschikbare productnormen

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op di. 19 jan. 2021