Begin binding

(Initial setting time)

Het tijdsverloop in minuten tussen het aanmaken van een pasta (mengsel van cement en water) en het moment waarop met het toestel van Vicat de indringing van de naald in de cementpasta een bepaalde waarde niet meer overschrijdt

Nadere omschrijving

Een voor de praktijk belangrijk gegeven is de snelheid waarmee beton- of mortelspecie opstijft. Hiermee wordt immers bepaald hoe lang de specie verwerkbaar blijft.

In de cementnorm is hiervoor de zogenoemde Vicat-proef opgenomen. Bij deze proef wordt het opstijfgedrag gemeten van een pasta van cement en een bepaalde hoeveelheid water zodat een vastgelegde consistentie wordt bereikt. Periodiek wordt de indringdiepte van een naald gemeten. Begin binding is gedefinieerd als het tijdstip waarop de naald nog een bepaalde indringdiepte bereikt.

Op dezelfde manier kan ook het begrip einde binding worden vastgelegd, namelijk het tijdstip waarop de naald juist niet meer in de pasta dringt.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op di. 28 jul. 2020