Betonsoort

(Type of concrete)

Beton met bepaalde kenmerkende eigenschappen

Nadere omschrijving

Betonsoorten

beton kan op basis van heel verschillende kenmerken worden onderscheiden in een groot aantal soorten. Voorbeelden van bijzondere betonsoorten zijn:

 • (traditioneel) beton;
 • colloidaal beton;
 • geopolymeerbeton (is geen beton conform nen-en 206; zie geopolymeren);
 • hogesterktebeton;
 • hoogvloeibaar en zelfverdichtend beton
 • kleurbeton;
 • lichtbeton en zwaar beton;
 • schoonbeton;
 • schuimbeton (gezien de samenstelling feitelijk geen beton);
 • spuitbeton;
 • vezelbeton (op basis van staalvezels en kunststofvezels);

 

Bijzondere kenmerken

De bijzondere kenmerken van beton kunnen betrekking hebben op verschillende fases in de totstandkoming van beton:

 • in de plastische fase bijvoorbeeld specifieke verwerkingseigenschappen, zoals zelfverdichtend beton of colloïdaal beton,
 • de wijze van produceren of aanbrengen, zoals bij spuitbeton;
 • de fase waarin beton zijn eigenschappen ontwikkelt, bijvoorbeeld een zeer snelle sterkteontwikkeling of een geringe warmteontwikkeling;
 • en de laatste fase, het verharde beton in de constructie, de volumieke massa, de kleur of de sterkte.

Normen/aanbevelingen/literatuur

 • NEN-EN 206, Beton + NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton (€)

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op ma. 17 aug. 2020