Betonrot

(Concrete decay)

onjuiste term, gebruikt voor een schademechanisme aan gewapend beton

Door wapeningscorrosie wordt het beton van de wapening gedrukt  (foto: commons.wikimedia_Betonrot_Hippodroom)
Door wapeningscorrosie wordt het beton van de wapening gedrukt (foto: commons.wikimedia_Betonrot_Hippodroom)

Nadere omschrijving

Een veelgebruikte maar onjuiste term: beton kan niet rotten !

Met de term betonrot bedoelt men meestal schade die ontstaat doordat het in het beton aanwezige wapeningsstaal corrodeert. wapeningscorrosie is een expansieve reactie (roest zet uit), waardoor het beton van de wapening wordt gedrukt. Deze vorm van schade komt vrijwel uitsluitend voor bij betonconstructies waar de dekking op de wapening onvoldoende is of waar het beton in de buitenste centimeters van inferieure kwaliteit is.

Aantasten van de wapening is mogelijk door carbonatatie (indringing van kooldioxide CO2 van de lucht) of door indringing van chloriden. Chloride-indringing komt meestal voor in zeeklimaat of op plaatsen waar zout gestrooid wordt, zoals op bruggen.

Betonrot komt ook voor in betonsoorten waar de voorgeschreven hoeveelheid verhardingsversneller calciumchloride (CaCl2)  overschreden werd. Het chloride werd in dat geval bij het maken van het beton(-element) toegevoegd als bindingsversneller. Deze versnellers worden vanaf de jaren '70 van de vorige eeuw niet meer gebruikt in beton.

Zowel door carbonatie als door (ingedrongen) chloriden kan de beschermende passiveringslaag op de wapening worden verbroken. In gecarbonateerd beton is de pH gedaald zodat de beschermlaag verdwijnt, aanwezigheid van chloriden zorgt ervoor dat de beschermlaag oplost als ijzerchloride FeCl3  en zo uit het beton verdwijnt.

Aantasten van de wapening gedurende de ontwerplevensduur kan eenvoudig worden voorkomen door het hanteren van de voorgeschreven dekking op de wapening, en een betonsamenstelling, afgestemd op het milieu waarin de constructie wordt geplaatst.

Zie ook: milieuklasse beton

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206, Beton + NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton (€)

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op ma. 17 aug. 2020