Betonrecycling

(Recycling of concrete)

Opnieuw gebruiken van beton, afkomstig van het slopen van betonconstructies, restbeton of betonafval uit de betonproductenindustrie

Recycling door het inzetten van een steenbreker
Recycling door het inzetten van een steenbreker

Nadere omschrijving

Hergebruik van bouwmaterialen is belangrijk om de hoeveelheid afval te beperken en te besparen op primaire grondstoffen. Gesloopt beton kan na bewerken (breken, zeven, reinigen) uitstekend worden gebruikt als toeslagmateriaal in beton.

betongranulaat

Betongranulaat bevat meer dan 90% beton met een volumieke massa ρa ≥ 2100 kg/m³.

menggranulaat

Menggranulaat is een mengsel van beton- en metselwerkgranulaat dat meer dan 50% beton met een volumieke massa ρa ≥ 2100 kg/m³ bevat.

Aanvullende regels

In verschillende CUR-Aanbevelingen zijn aanvullende regels opgenomen voor de toepassing van beton- en menggranulaten. Zo maakt cur-aanbeveling 112 'beton met betongranulaat als grof toeslagmateriaal' vervanging van het harde dichte toeslagmateriaal mogelijk door betongranulaat met percentages tot 50, of onder voorwaarden zelfs 100%.

Met menggranulaat kan tot maximaal 20% toeslagmateriaal worden vervangen zonder aanpassing van rekenwaarden (art. 5.1.1.1 van nen 6720).

Bij de toepassing van hogere vervangingspercentages, volgens CUR-Aanbeveling 80, moet extra aandacht worden besteed aan de toename van krimp en kruip. Bovendien is bij schoonbetonwerk de nodige zorgvuldigheid op zijn plaats bij het gebruik van menggranulaat.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op ma. 17 aug. 2020