Betonproducten

(Concrete products)

Verzamelnaam voor vooraf vervaardigd beton

Rioolbuizen vallen onder de term betonwaren
Rioolbuizen vallen onder de term betonwaren

Nadere omschrijving

Deze verzamelnaam betreft alle producten van beton die in een fabriek, onder geconditioneerde omstandigheden, zijn gemaakt.

De term betonwaren wordt gebruikt voor niet-constructieve betonproducten zoals straatstenen, tegels, (trottoir-)banden, (riool-)buizen en putten.

Het toepassen van geprefabriceerde elementen kan aantrekkelijk zijn wanneer veel elementen met dezelfde specificaties moeten worden toegepast. Het is dan mogelijk deze vooraf en/of seriematig te produceren, waardoor de bouwtijd wordt verkort.

Soms worden betonelementen geprefabriceerd omdat het op de bouwlocatie zelf niet mogelijk (of te duur) is het beton in de gewenste vorm te gieten, zoals bij tunneldelen en brugdelen.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op ma. 17 aug. 2020