Betonmortel

(Ready mixed concrete)

Ook: Betonspecie

Benaming voor een nog plastisch mengsel van cement, grof en fijn toeslagmateriaal en water waaraan vulstoffen en hulpstoffen kunnen zijn toegevoegd

Betonspecie stort
Betonspecie stort

Nadere omschrijving

betonspecie, geleverd door een betoncentrale wordt in het spraakgebruik veelal betonmortel genoemd. Die benaming is feitelijk onjuist, maar zodanig ingeslopen in het spraakgebruik dat we die normaal hanteren.

Zowel ten aanzien van de verwerkingseigenschappen van de betonspecie als de eigenschappen van het verharde beton kan worden gekozen uit een grote variëteit aan eigenschappen. De eisen zijn vastgelegd in de normen nen-en 206, beton en nen 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton.

De specificatie van beton bevat, naast de vermelding dat het moet voldoen aan NEN-EN 206 in combinatie met NEN 8005, ten minste de volgende vijf basiseisen:

  • druksterkteklasse;

  • milieuklasse(n);

  • consistentieklasse;

  • grootste korrelafmeting;

  • klasse voor chloridegehalte.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op di. 13 jul. 2021