Betongranulaat

(RCA – recycled concrete aggregate)

Toeslagmateriaal voor beton, bestaande uit gerecycled beton

Betongranulaat
Betongranulaat

Nadere omschrijving

Gesloopt beton kan na bewerken (breken, zeven, reinigen) uitstekend worden hergebruikt als toeslagmateriaal in beton. Op deze manier wordt het materiaal op een milieuvriendelijke manier hergebruikt en levert beton zijn bijdrage aan een circulaire economie.

Hergebruik van bouwmaterialen is belangrijk om onnodige afvalstromen te voorkomen en primaire grondstoffen zo veel mogelijk te sparen.

In de Nederlandse aanvulling op de betonnorm nen-en 206 worden twee soorten betongranulaat onderscheiden op basis van volumieke massa. Gekoppeld aan de volumieke massa en de milieuklasse waarin het beton wordt toegepast, is een maximaal vervangingspercentage (V/V) toegelaten in de norm.

Maximum vervangingspercentage van grof toeslagmateriaal (in volumepercentage)

Soort recyclinggranulaat

volumieke massa ρrd (kg/m³)

milieuklasse

 
   

X0

Overige milieuklassen

Type A1 (betongranulaat)

≥ 2.200

50%

30%

Type A2 (betongranulaat)

≥ 2.000

50%

20%

Op basis van cur-aanbeveling 112  beton met betongranulaat als grof toeslagmateriaal  zijn hogere vervangingspercentages mogelijk. Deze gelden voor betongranulaat dat voldoet aan de eisen in CUR-Aanbeveling 112. Voor vervangingspercentages tussen 50 en 100% geeft CUR-Aanbeveling 112 aangepaste rekenwaarden voor enkele betoneigenschappen en worden enkele milieuklassen uitgesloten.

In schoonbeton wordt de toepassing van betongranulaat afgeraden. Zie ook CUR-Aanbeveling 100 schoonbeton.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op ma. 13 jul. 2020