Betonfamilie

(Concrete family)

Groep van betonsamenstellingen waarvoor een betrouwbaar verband tussen relevante eigenschappen is vastgesteld en vastgelegd

Betonfamilie
Betonfamilie

Nadere omschrijving

Het 'familieconcept' maakt het mogelijk de productiecontrole van beton efficiënter in te richten én tegelijkertijd een beter inzicht te verkrijgen in de relaties tussen kwaliteit en beton.

(Verschillende) betonsamenstellingen vertonen vaak veel overeenkomsten. Ze bevatten dezelfde toeslagmaterialen, hetzelfde cement enzovoort. De verschillen betreffen bijvoorbeeld de water-cementfactor, het cementgehalte of de grootste korrelafmeting d van het toeslagmateriaal.

Het gevolg hiervan is dat de eigenschappen van die betonsamenstelling, bijvoorbeeld de druksterkte, ook een bepaalde relatie hebben. Als we die relaties in kaart brengen en beschrijven, krijgen we meer inzicht in en daarmee meer grip op die eigenschappen.

We kunnen die relaties gebruiken om slimmer om te gaan met meetwaarden aan verschillende betonsamenstellingen, zodat we meetwaarden efficiënter kunnen gebruiken. Deze methodiek is in bijlage K van de nieuwe Europese betonnorm, nen-en 206, uitgewerkt.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op ma. 17 aug. 2020