Betonakkoord

Invulling van de doelen en de ambities van de betonketen voor de verduurzaming van beton

Nadere omschrijving

Op dinsdag 10 juli 2018 is het Betonakkoord ondertekend door verschillende private en publieke partijen. Er is gekozen voor een groei-akkoord zodat nieuwe ketenpartners kunnen toetreden. Immers, draagvlak en samenwerking is belangrijk en hoe meer partijen deelnemen, hoe meer resultaat. 

Het Betonakkoord geeft invulling aan de eerdere plannen van de green deal Verduurzaming Betonketen die begin 2016 is afgerond. Het akkoord richt zich op vier thema's: CO2-reductie, circulaire economie, innovatie en onderwijs en natuurlijk kapitaal.

Het secretariaat wordt ingevuld door Rijkswaterstaat.

Enkele voorbeelden van de doelen en ambities uit het Betonakkoord: 30% CO2-reductie in 2030 ten opzichte van 1990 met een ambitie tot 49% reductie in de keten. In 2030 100% hoogwaardig hergebruik van vrijkomend beton en per direct minimaal 5% van het totale volume toeslagmaterialen vervangen door betonreststromen.

Inmiddels zijn verschillende acties opgestart om de besproken doelen en ambities te realiseren en te monitoren.

Zie ook de website Betonakkoord

Geplaatst op vrij. 10 jan. 2020Laatst aangepast op vrij. 10 jan. 2020