Beton op prestatie-eisen

(Designed concrete)

Beton waarvoor de vereiste eigenschappen en eventuele aanvullende kenmerken zijn voorgeschreven aan de producent, die verantwoordelijk is voor de levering van beton dat aan de vereiste eigenschappen en aanvullende kenmerken voldoet (definitie NEN-EN 206 + 8005)

 

Een van de prestatie-eisen kan de stetrkteontwikkeling van het beton zijn (foto Betonhuis)
Een van de prestatie-eisen kan de stetrkteontwikkeling van het beton zijn (foto Betonhuis)

Nadere omschrijving

Om beton te kunnen bestellen is het nodig om alle eisen die van toepassing zijn vast te leggen. Dat gaat zowel om de eisen aan het verharde beton als om de eisen aan de betonspecie. De wijze waarop beton op prestatie-eisen moet worden gespecificeerd, is vastgelegd in nen-en 206. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen beton op prestatie-eisen en beton op samenstelling.

beton op prestatie-eisen moet worden gespecificeerd in de vorm van zogenoemde 'basiseisen' en eventueel aanvullende eisen, die zijn beschreven in de norm.

Tot de basiseisen behoren: de druksterkteklasse; de milieuklassen; de korrelgroep voor het grove toeslagmateriaal en de klasse voor het chloridegehalte.

Voor licht- en zwaarbeton bovendien de klasse voor de volumieke massa of de richtwaarde daarvoor.

En ten slotte voor betonmortel en op de bouwplaats vervaardigd beton de consistentieklasse of een richtwaarde voor de consistentie.

Eventueel aanvullende eisen kunnen betrekking hebben op de soort en/of klasse van het cement, specifieke soorten of categorieën toeslagmateriaal en toevoegingen zoals vezels.

Ook specifieke eigenschappen met betrekking tot sterkteontwikkeling en warmteontwikkeling en eisen aan het verharde beton en de duurzaamheid daarvan kunnen worden overeengekomen.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op vrij. 8 maa. 2019Laatst aangepast op di. 27 okt. 2020