Beton

(Concrete)

Verhard mengsel van cement, grof en fijn toeslagmateriaal en water. Verder kunnen vulstoffen en hulpstoffen zijn toegevoegd. Beton ontwikkelt zijn eigenschappen door de hydratatie van cement.

In de plastische fase spreken we van betonspecie
In de plastische fase spreken we van betonspecie
Interieur in beton, Sterk Huis Tjalleberd
Interieur in beton, Sterk Huis Tjalleberd
Betonnen geluidsscherm
Betonnen geluidsscherm
Crematorium Heimolen
Crematorium Heimolen

Nadere omschrijving

We spreken van beton wanneer een groot deel van het toeslagmateriaal groter is dan 4 mm.

In de nog plastische fase spreken we van betonspecie. Beton wordt in plastische vorm op de bouwplaats afgeleverd.

Zowel ten aanzien van de verwerkingseigenschappen van de betonspecie als de eigenschappen van het verhard beton kan worden gekozen uit een grote variëteit van eigenschappen. De eisen zijn vastgelegd in de normen nen-en 206 Beton en nen 8005.

De specificatie van beton bevat, naast de vermelding dat het moet voldoen aan NEN-EN 206 in combinatie met NEN 8005, ten minste de volgende vijf basiseisen:

  • druksterkteklasse;

  • milieuklasse(n);

  • consistentieklasse ;

  • grootste korrelafmeting;

  • klasse voor chloridegehalte.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op ma. 18 jan. 2021