Bescherming van betonconstructies

(Protection of concrete structures)

(preventieve) maatregelen om aantasting en/of vervuiling van het betonoppervlak of corrosie van wapeningsstaal te voorkomen of te vertragen

Aanbrengen van een coating op een betonvloer
Aanbrengen van een coating op een betonvloer

Nadere omschrijving

Een goed ontworpen betonconstructie waarin een goed samengesteld beton op de juiste manier is verwerkt, vormt de beste garantie voor de gewenste levensduur. Toch kan het onder bepaalde omstandigheden gewenst zijn aanvullende maatregelen te nemen om een betonconstructie te beschermen tegen de indringing van schadelijke stoffen of corrosie van de wapening. Deze maatregelen kunnen zowel bij nieuwe betonconstructies als in combinatie met reparatie van bestaande constructies worden genomen. Met een oppervlaktebeschermsysteem kan de indringing van schadelijke stoffen vanuit de lucht of vanuit een vloeistof sterk worden verminderd.

Voorbeelden van oppervlaktebeschermsystemen zijn:

  • impregneren van beton;

  • coating op beton;

  • slijt- en afdichtingslagen;

  • aanbrengen brandwerende bekleding.

Naast deze behandelingen van het betonoppervlak is het ook mogelijk om via kathodische bescherming corrosie van de wapening te verhinderen.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op di. 28 jul. 2020