Beoordelingsrichtlijn

(National Assessment Directory)

Document waarin alle eisen, voorschriften en wetten zijn opgenomen die van toepassing zijn op het product/proces en de bepalingsmethode om aan te tonen dat het product aan deze eisen voldoet

Nadere omschrijving

Naast de eisen, voorschriften en wetten die zijn opgenomen in een beoordelingsrichtlijn (brl), stelt deze ook eisen aan de interne kwaliteitsbewaking van de certifcaathouder, om te borgen dat de producten/het proces bij voortduring aan de gestelde eisen voldoet.

BRL's komen tot stand onder de verantwoordelijkheid van een college van deskundigen. Hierin zijn alle voor het betreffende product/proces belanghebbende partijen (producenten, afnemers, overheid en onafhankelijke deskundigen) vertegenwoordigd, waardoor BRL's een breed draagvlak hebben.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op vrij. 10 jan. 2020