Bekistingsdruk

(Formwork pressure)

De horizontale druk van de betonspecie tijdens het storten op de bekisting

Bekistingsdruk
Bekistingsdruk

Nadere omschrijving

Zowel de betonsamenstellingen en de uitvoeringswijze, als de eigenschappen van het te storten onderdeel, hebben invloed op de bekistingsdruk.

Invloedsfactoren vanuit de betonsamenstelling:

 • volumieke massa van de betonspecie;

 • verwerkbaarheid;

 • verwerkingsduur / begin binding.
   

Uitvoeringswijze en -omstandigheden:

 • storthoogte (tot welk niveau wordt gestort);

 • stijgsnelheid;

 • luchttemperatuur (heeft invloed op specietemperatuur en daarmee op bindtijd);

 • verdichtingsmethode (trildiepte, trilapparatuur).
   

De grafiek is gebaseerd op de volgende randvoorwaarden:

 • de betonspecie wordt verdicht met trilnaalden tot maximaal 1 m diepte;

 • temperatuur van de betonspecie en de buitentemperatuur zijn op het moment van storten 15 °C;

 • er zijn geen vertragers of hulpstoffen met vertragende werking gebruikt;

 • de volumieke massa van de specie (ρa) is maximaal 2400 kg/m³.

Voor al deze randvoorwaarden zijn in de norm correctiefactoren aangegeven voor het geval ze afwijken van de basiswaarde.
 

Te storten onderdeel:

 • wand- of kolomdikte, dichtheid van de wapening, silo- of brugwerking;

 • wand- of kolomhoogte en vorm van het te storten onderdeel.

De berekening van de horizontale belasting door de betonspecie moet volgens nen-en 13670 artikel 9.3. met bijgaande figuur worden bepaald.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op di. 27 okt. 2020