AVCP

AVCP staat voor Assessment and Verification of Constancy of Performance.

AVCP-systeem
AVCP-systeem
Betonproducten met bijbehorende norm en AVCP-systeem (Bron: Betoniek)
Betonproducten met bijbehorende norm en AVCP-systeem (Bron: Betoniek)
Grondstoffen voor beton met bijbehorende norm en AVCP-systeem (Bron: Betoniek)
Grondstoffen voor beton met bijbehorende norm en AVCP-systeem (Bron: Betoniek)

Nadere omschrijving

In het AVCP-systeem is het niveau van beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid (systeem van interne kwaliteitsborging) vastgelegd van een product, zoals opgenomen in bijlage ZA van een geharmoniseerde Europese norm.

Dit is relevant voor producten die op grond van de Europese verordening bouwproducten (cpr) verplicht moeten worden voorzien van een ce-markering.

Het AVCP-systeem kent momenteel vijf klassen (1,1+,2+, 3 en 4).

 

 

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206, Beton + NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton (€)

  • NEN-EN 1992 Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies (€)

  • NEN-EN 13670, Het vervaardigen van betonconstructies + NEN 8670 Ontw. nl, Aanvullende voorschriften bij NEN-EN 13670, Het vervaardigen van betonconstructies (€)

  • NEN-EN 197-1, Cement (€)

  • NEN-EN 941-1 en 2, Hulpstoffen (€)

  • NEN-EN 12620, Toeslagmaterialen voor beton (€)

  • Betoniek, Gevolgen CPR voor beton (€)

Geplaatst op ma. 11 mei. 2020Laatst aangepast op ma. 11 mei. 2020