Attestbeton

Beton met een bindmiddelcombinatie waarvan de samenstelling eenduidig is vastgelegd in een attest

Attestbeton
Attestbeton

Nadere omschrijving

De bindmiddelfactoren (k-factoren) zoals gegeven in de betonvoorschriften zijn bedoeld voor algemeen gebruik en aan de veilige (lage) kant. Onderzoek heeft uitgewezen dat in bepaalde gevallen met een grotere bijdrage van de poederkoolvliegas als bindmiddel gerekend zou kunnen worden. Naast de regels voor het rekenen met de bindmiddelbijdrage van bijvoorbeeld poederkoolvliegas en silica fume bevatten de betonvoorschriften daarom ook nog een algemene formulering waarin meer ruimte wordt gegeven via het zogenoemde gelijkwaardigheidsbeginsel.

In Nederland is deze werkwijze vastgelegd in cur-aanbeveling 48. Deze CUR-Aanbeveling bevat naast de procedure voor het toelaten van nieuwe cementsoorten ook de beoordeling voor de gelijkwaardigheid van beton met bindmiddelcombinaties in vergelijking met beton waarin volgens nen 8005 zonder meer toegelaten cementen zijn toegepast.

Het attest is slechts geldig voor het cement (soort en herkomst) en bijvoorbeeld de poederkoolvliegas (soort en herkomst) die eenduidig in het attest zijn vastgelegd, inclusief de grenswaarden voor de mengverhouding.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op vrij. 21 dec. 2018