ASR-gevoeligheid van toeslagmateriaal

(Alkali reactivity of aggregates)

De gevoeligheid van toeslagmateriaal voor de alkali-silicareactie (ASR)

Nadere omschrijving

Hoe beter de kristalliniteit, oftewel de rangschikking van de atomen in het kristalrooster, hoe lager de oplosbaarheid en geringer de voor de alkali-silicareactie (asr) beschikbare hoeveelheid silica. De kristalliniteit wordt uitgedrukt op een schaal van 1 tot 10. De hoogste waarde staat voor volledig kristallijn, de laagste voor totaal ongeordend.

Ook de permeabiliteit speelt een rol: meer poreuze materialen zijn in de regel reactiever dan dichte. Bestanddelen met een lage kristalliniteit en poreuze structuur zijn bijvoorbeeld poreuze vuursteen, chalcedoon en opaal.

Met behulp van PFM-onderzoek kan het gehalte poreuze vuursteen + chalcedoon + opaal worden vastgesteld.

Met zogenoemde expansieproeven kan verdacht toeslagmateriaal worden onderzocht. Dit onderzoek kan worden uitgevoerd aan mortelbalkjes (UAMBT-test) en aan betonprisma's.

Ter beoordeling van het risico op schadelijke ASR, is in cur-aanbeveling 89 een stroomdiagram opgenomen.

Door een juiste cementkeuze kan de gevoeligheid van beton voor ASR sterk worden beperkt. Zo is schadelijke ASR vrijwel uitgesloten in beton gemaakt met hoogovencement met een slakgehalte > 50%.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op do. 7 sept. 2023