Afzinktunnel

(immersed tunnel)

Tunnel gebouwd met geprefabriceerde elementen, die over het water worden aangevoerd en op de bouwplaats worden afgezonken.

Doorsnede Fehmarnbelt Tunnel (bron: Femern.com)
Doorsnede Fehmarnbelt Tunnel (bron: Femern.com)

Nadere omschrijving

Bij het bouwen van tunnels volgens de afzinkmethode worden geprefabriceerde tunnelelementen (of tunnelmoten) gebruikt. Deze worden in een zogenoemd droogdok gebouwd.  Een droogdok is een tijdelijke bouwplaats onder de waterlijn die wordt omringd door een dijk en wordt drooggemalen, zoals bij een polder. De gebouwde tunnelelementen worden aan de beide kopeinden van een tijdelijke afsluiting voorzien. Wanneer de tunnelelementen klaar zijn, wordt de dijk gedeeltelijk verwijderd en komt het droogdok onder water te staan. De tunnelelementen gaan dan drijven en kunnen worden versleept naar de plaats waar de tunnel komt. Daar worden ze afgezonken in een speciaal hiervoor gebaggerde sleuf. Eenmaal op hun plaats worden de elementen aan elkaar gekoppeld.

In Nederland is veel ervaring met de bouw van afzinktunnels. De eerste was de Maastunnel in Rotterdam, gebouwd tussen 1937 en 1942. Daarna volgden nog enkele tientallen tunnels, zowel voor wegverkeer, treinverkeer, als voor transport van water en goederen.

Op dit moment wordt tussen Duitsland en Denemarken de langste afzinktunnel ter wereld gebouwd. De 18 km lange tunnel komt te liggen onder de Fehmarnbelt, tussen Puttgarden en Rødbyhavn.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206, Beton + NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton (€)

  • NEN-EN 1992 Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies (€)

  • EN 6722 Uitvoering van betoncontructies (door NEN ingetrokken, maar voor de onderdelen die ontbreken in NEN 13670 is tekst de basis zolang NEN 8670 nog niet definitief is)

  • NEN-EN 13670, Het vervaardigen van betonconstructies + NEN 8670 Ontw. nl, Aanvullende voorschriften bij NEN-EN 13670, Het vervaardigen van betonconstructies (€)

  • Construction of the Fehmarnbelt Tunnel (animation)

Geplaatst op di. 9 jun. 2020Laatst aangepast op di. 9 jun. 2020