Afnamecontrole betonmortel

(Acceptance tests ready mix concrete)

Controle door de afnemer om vast te stellen of het geleverde product aan de gestelde eisen voldoet

Proefstukken ter controle van de eigenschappen van verhard beton
Proefstukken ter controle van de eigenschappen van verhard beton

Nadere omschrijving

De afnamecontrole van betonspecie op de bouwplaats houdt in dat wordt gecontroleerd of de geleverde betonspecie aan de gestelde eisen voldoet. Dit kan bijvoorbeeld door controle van de verwerkingseigenschappen en door het maken van proefstukken ter controle van de eigenschappen van het verharde beton.

Een sluitende afnamecontrole is in de praktijk feitelijk niet mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan controle van water-cementfactor en sterkteontwikkeling. Deze laatste is immers pas veel later vast te stellen. Daarom ligt het voor de hand deze controles aan de producent over te laten. In dat geval wil de afnemer natuurlijk wel de zekerheid dat de controles correct worden uitgevoerd en zo mogelijk onder onafhankelijk toezicht. Certificatie levert die zekerheid. De betonvoorschriften ondersteunen deze werkwijze.

Een groot deel van de afnamecontrole kan vervallen bij levering onder certificaat. De certificatie-instelling kijkt als het ware namens de afnemers of de producent op de juiste wijze keurt en of producten aan de overeengekomen eisen voldoen. De controle op de bouwplaats kan beperkt blijven tot controle van de afleveringsbon, in combinatie met een visuele beoordeling van de geleverde producten.

Alle afspraken over de rol van de certificatie-instelling en de door de producent uit te voeren keuringen en controles zijn vastgelegd in een beoordelingsrichtlijn.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op do. 7 sept. 2023