AEC-granulaat

AEC-bodemas dat door aanvullende bewerking(en) geschikt is gemaakt voor toepassing als toeslagmateriaal voor beton

AEC-granulaat
AEC-granulaat

Nadere omschrijving

Bodemas die resteert na verbranding van huishoudelijk en bedrijfsafval in een afval-energiecentrale bevat vrij veel (30 - 50%) fijne delen < 1 mm. De fractie > 1 mm ziet eruit als een zand/grindmengsel waarbij de grovere korrels een wat sintelige structuur hebben. Deze korrels lijken in potentie geschikt als toeslagmateriaal in beton.

Echter, op het moment dat de bodemas uit de verbrandingsoven komt, bevat het nog veel bestanddelen die niet in beton thuishoren en een negatieve invloed kunnen hebben op de sterkte en duurzaamheid van beton. In bodemas zitten bijvoorbeeld chloriden, sulfaten en alkaliën, resten van brandbare en lichte deeltjes en verschillende metalen waaronder aluminiumdeeltjes. Deze kunnen in betonspecie reageren waarbij waterstofgas ontstaat. Deze gasontwikkeling heeft, net als wanneer we hoge percentages lucht inbrengen met een luchtbelvormer, een negatieve invloed op de druksterkteontwikkeling van beton.

De afgelopen jaren is door diverse bedrijven fors geïnvesteerd in het optimaliseren van bestaande scheidingstechnieken en het ontwikkelen van nieuwe technieken.

Het AEC-granulaat, dat wordt verkregen met deze reinigingstechnieken, kan geschikt zijn als toeslagmateriaal voor beton.

Na uitgebreid onderzoek is daarvoor cur-aanbeveling 116 'AEC-granulaat als toeslagmateriaal voor beton' opgesteld.

Deze CUR-Aanbeveling regelt de volgende aspecten:

  • eisen te stellen aan het AEC-granulaat;

  • randvoorwaarden voor de toepassing en

  • consequenties voor de rekenwaarden (voor de ontwerper).

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op do. 25 jun. 2020