AEC-bodemas

het product dat overblijft na de verbranding van huishoudelijk en bedrijfsafval in een afval-energiecentrale

AEC-bodemas - AEB Amsterdam
AEC-bodemas - AEB Amsterdam
AEC-bodemas - onbewerkt
AEC-bodemas - onbewerkt

Nadere omschrijving

In Nederland wordt het meeste huishoudelijk en industrieafval verbrand in Afval Energie Centrales (aec) . Vroeger noemden we dit Afval Verbrandings Installaties (AVI's).

Het materiaal dat na verbranding overblijft wordt 'bodemas' genoemd. De naam 'as' is wellicht wat verwarrend. Het materiaal bevat weliswaar vrij veel (30-50%) fijne delen < 1 mm, maar de fractie > 1 mm ziet eruit als een zand/grindmengsel waarbij de grovere korrels een wat sintelige structuur hebben.

Het is gebruikelijk dat de bodemas na afkoelen en tussenopslag nog diverse bewerkingsstappen ondergaat, zoals zeven en het verwijderen van ferro- en non-ferrometalen.

AEC-bodemas wordt al enige tijd in de bouwwereld toegepast. Dit betreft toepassingen als zogenoemde IBC-bouwstof in wegfunderingen, aanvullingen en ophogingen. Hiervoor moet het materiaal in folie worden verpakt. IBC staat voor Inpakken, Beschermen, Controleren.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op do. 13 jun. 2019