Adsorptiewater

(Adsorption water)

Water dat zich aan de buitenzijde van het toeslagmateriaal bevindt. Wordt ook wel aanhangend water genoemd.

Nadere omschrijving

Bij het ontwerpen van betonsamenstellingen wordt het adsorptiewater (het water dat zich op de toeslagkorrels bevindt) meegerekend bij het vaststellen van het effectief watergehalte voor de berekening van de water-cementfactor of water-bindmiddelfactor. Het absorptiewater (het water in de korrel) wordt hierbij niet meegerekend.

Bij het bepalen van de volumieke massa van toeslagmateriaal wordt onderscheid gemaakt naar de verschillende vochtcondities.

We onderscheiden:

Symbool          Toelichting

ρ a                      volumieke massa van het materiaal zonder inwendige poriën of met een zeer laag percentage poriën (a = 'apparent')

ρ rd                     volumieke massa van het materiaal met een niet te verwaarlozen percentage inwendige poriën (rd = 'relative density')

ρ b                      volumieke massa van los gestort materiaal (b = 'bulk')

ρ ssd                    volumieke massa van verzadigd, oppervlakte-droog materiaal (ssd = 'satured, surface dry')

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 1744, Beproevingsmethoden voor de chemische eigenschappen van toeslagmaterialen

  • NEN-EN 1097, Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische eigenschappen van toeslagmaterialen

  • NEN-EN 13055, Lichtgewicht toeslagmaterialen

  • NEN 3543, Nederlandse aanvulling op NEN-EN 13055-1

  • NEN-EN 1744, Beproevingsmethoden voor de chemische eigenschappen van toeslagmaterialen

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op vrij. 21 jun. 2019