Adiabatisch

(Adiabatic)

Letterlijk: zonder warmte-uitwisseling met de omgeving. Bij beton betreft dit de temperatuurontwikkeling van verhardend beton

Adiabaat (klik voor vergroting)
Adiabaat (klik voor vergroting)

Nadere omschrijving

Bij verhardend beton kan de temperatuur oplopen als gevolg van de vrijkomende warmte bij het hydratatieproces (de reactie van cement met water). De hoeveelheid warmte en de snelheid waarmee de warmte vrijkomt, hangen af van verschillende factoren. De belangrijkste zijn de hoeveelheid cement, de cementsoort en -klasse (fijnheid) en de water-cementfactor.

sterkteontwikkeling

De warmteontwikkeling heeft een positieve invloed op de sterkteontwikkeling van verhardend beton. In grote betonconstructies kan het nodig zijn de temperatuurontwikkeling te beperken, om te grote temperatuurspanningen te voorkomen.

Temperatuurontwikkeling

Om de temperatuurontwikkeling (en daarmee ook de sterkteontwikkeling) van verhardend beton te beheersen en te kunnen voorspellen, worden rekenmodellen gebruikt.

Voor een gestandaardiseerde bepaling van de temperatuurontwikkeling van een bepaalde betonsamenstelling kan de 'adiabatische temperatuurontwikkeling' worden gemeten. Bij deze proef verhardt een proefstuk in een waterbad dat op exact dezelfde temperatuur wordt aangestuurd als het proefstuk. Hierdoor verhardt het beton 'adiabatisch'. De proef is beschreven in cur-aanbeveling 67.

De adiabatische temperatuurontwikkeling is een belangrijke invoerparameter in de rekenmodellen voor de temperatuur- en verhardingsbeheersing van beton.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op do. 13 jun. 2019