Activiteitenindex

(activity index)

Maat voor het sterkteverlies dat optreedt wanneer in een standaardmortel een deel van het cementgehalte wordt vervangen door een vulstof met bindmiddelbijdrage.

Nadere omschrijving

De eisen die worden gesteld aan het sterkteverlies in relatie tot het vervangingspercentage variëren per type vulstof. Zo mag bij vervanging van 25% van het cementgehalte poederkoolvliegas het sterkteverlies na 28 dagen niet meer bedragen dan 25% en na 90 dagen niet meer dan 15% ten opzichte van standaardmortel met 100% cement.

Bij silica fume moet de  activiteitenindex minimaal 100% bedragen wanneer in een standaardmortel 10% van het cement wordt vervangen door silica fume.

De cement/silica fume combinatie dient dus minimaal gelijk te presteren ten opzichte van de mortel met 100% cement.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 450-1, Vliegas voor beton - Definities, specificaties en conformiteitscriteria

Geplaatst op vrij. 17 jan. 2020Laatst aangepast op vrij. 17 jan. 2020