Activator

(Activator)

Stof die een andere stof werkzaam maakt, of een proces in gang zet

Nadere omschrijving

Bij veel chemische processen worden stoffen gebruikt om een reactie tussen andere stoffen op gang te brengen of het proces te versnellen.

In de betontechnologie is dit het geval wanneer we in beton een latent hydraulisch bindmiddel zoals hoogovenslak toepassen. Als portlandcement met water reageert, stijgt de pH-waarde. Hierdoor wordt de hoogovenslak geactiveerd en reageert met water tot cementsteen. Zo werkt portlandcement ook als activator voor de hoogovenslak.

In geopolymeerbeton worden sterk alkalische activatoren toegepast.

geopolymeren is een verzamelnaam voor alkaligeactiveerde aluminiumsilicaten. Het zijn anorganische bindmiddelen die meestal bestaan uit twee basiscomponenten:

  • reactieve aluminium- en siliciumhoudende hoofdbestanddelen (bijv. vliegas, hoogovenslak of metakaoline);
  • een sterke alkalische activator (bijvoorbeeld waterglas of natriumhydroxide)

De verhardingsreactie tussen de hoofdbestanddelen en de activator is niet vergelijkbaar met de hydratatie van portlandcement met water. In plaats van hydratatie is er sprake van polymerisatie waarbij een aluminiumsilicaatnetwerk wordt gevormd. In deze reactie speelt water geen rol.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 197, Cement

  • NEN-EN 450-1, Poederkoolvliegas

  • NEN-EN 13263-1, Silica fume

  • NEN-EN 206, Beton

  • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

  • Cementsteen, basis voor beton (€)

Geplaatst op do. 7 maa. 2019Laatst aangepast op do. 13 jun. 2019