Accreditatie

(accreditation)

De formele erkenning van de competentie van een certificatie- of inspectie-instelling

Nadere omschrijving

Wanneer een certificatie-instelling certificaten wil afgeven op basis van een brl of norm dient deze daarvoor geaccrediteerd te zijn door de Raad voor Accreditatie (rva). De Raad voor Accreditatie houdt in opdracht van de overheid toezicht op certificatie-instellingen waardoor het gerechtvaardigd vertrouwen ontstaat met betrekking tot de onafhankelijkheid, onpartijdigheid en geschiktheid van een certificatie-instelling (ci) en haar personeel ten aanzien van de door de CI uitgevoerde processen en beoordelingen.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • Website Raad voor Accreditatie

  • NEN-EN 206, Beton + NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton (€)

  • NEN 13670, Het vervaardigen van betonconstructies + NEN 8670, Aanvullende voorschriften bij NEN-EN 13670, Het vervaardigen van betonconstructies (€)

  • NEN-EN 1992 Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies (€)

Geplaatst op ma. 11 mei. 2020Laatst aangepast op ma. 11 mei. 2020