Absorptiewater

(Absorped water)

water dat door poreuze toeslagkorrels is opgezogen (vergelijk wateradsorptie)

Nadere omschrijving

toeslagmateriaal is in zekere mate poreus en kan dus water bevatten. Bij het ontwerpen van betonsamenstellingen wordt het absorptiewater (het water dat zich in de korrel bevindt) niet meegerekend bij het bepalen van de water-cementfactor of water-bindmiddelfactor.

Het water in de toeslagkorrels doet niet mee aan de reactie van cement met water en heeft geen invloed op de verwerkbaarheid van het mengsel. Het heeft wél invloed op de volumieke massa.

Bij het bepalen van de volumieke massa van toeslagmateriaal wordt onderscheid gemaakt naar de verschillende 'vochtcondities'.

 

We onderscheiden:

Symbool          Toelichting

ρ a                      volumieke massa van het materiaal zonder inwendige poriën of met een zeer laag percentage poriën (a = 'apparent')

ρ rd                     volumieke massa van het materiaal met een niet te verwaarlozen percentage inwendige poriën (rd = 'relative density')

ρ b                      volumieke massa van los gestort materiaal (b = 'bulk')

ρ ssd                    volumieke massa van verzadigd, oppervlakte-droog materiaal (ssd = 'satured, surface dry')

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 12620, Toeslagmateriaal voor beton

  • NEN 5905, Nederlandse aanvulling op NEN-EN 12620

  • NEN-EN 1097, Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische eigenschappen van toeslagmaterialen

  • NEN-EN 13055, Lichtgewicht toeslagmaterialen voor beton, mortel en grout 

  • NEN 3543, Nederlandse aanvulling op NEN-EN 13055

  • NEN-EN 1744, Beproevingsmethoden voor de chemische eigenschappen van toeslagmaterialen

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op zo. 2 dec. 2018