Aanvangsonderzoek

(Initial (production) testing)

onderzoek bij opstarten van de productie of een nieuwe samenstelling (initial production)

Keuring op druksterkte
Keuring op druksterkte

Nadere omschrijving

De keuring op druksterkte is in nen-en 206 gekoppeld aan de druksterkte van controleproefstukken na 28 dagen verharden. De beoordeling van de resultaten gebeurt zowel op basis van criteria voor de individuele meetwaarden als op basis van gemiddelde waarden. Bij de beoordeling wordt onderscheid gemaakt in het zogenoemde aanvangsonderzoek (initial production) en vervolgonderzoek (continuous production). De aanvangsproductie loopt vanaf het moment dat een mengsel in productie wordt genomen tot het moment dat 35 meetwaarden binnen twaalf maanden zijn verzameld. Daarna mag worden overgegaan op de criteria voor vervolgproductie. Dit is echter niet verplicht.

Criteria

Criteria voor het aanvangsonderzoek (tijdens de aanvangsproductie):

  • Elke individuele meetwaarde moet voldoen aan de eis fci ≥ fck – 4. Dit betekent dus bijvoorbeeld voor een C20/25 dat de druksterkte gemeten op een kubus groter dan of gelijk moet zijn aan 25 – 4  =  21/Nmm2.

  • Het gemiddelde van drie opeenvolgende, wel of niet overlappende waarden moet voldoen aan de eis fcm ≥ fck + 4 Hierbij kan dus worden gewerkt met het gemiddelde van 1 t/m 3, dan wel 4 t/m 6, 7 t/m 9, enzovoorts. Maar het is ook toegestaan het gemiddelde te berekenen van 1 t/m 3, 2 t/m 4, 3 t/m 5, enzovoorts.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206, Beton

  • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op zo. 2 dec. 2018