Aanmaakwater

(Mixing water)

Water dat gebruikt wordt als 'grondstof' voor beton en mortels

Oppervlaktewater kan worden gebruikt als aanmaakwater
Oppervlaktewater kan worden gebruikt als aanmaakwater

Nadere omschrijving

Water heeft in beton een tweeledige functie: het zorgt ervoor dat betonspecie in de nog plastische fase verwerkbaar is en het reageert met cement tot cementsteen (zie ook hydratatie). Als grondstof voor beton lijkt water nauwelijks problemen op te kunnen leveren, echter aanmaakwater voor beton mag geen stoffen bevatten die invloed uitoefenen op het verhardingsproces of op de duurzaamheid van het verharde beton.

Daarom moet aanmaakwater voor beton voldoen aan de eisen, zoals vastgelegd in de norm nen-en 1008. Mogelijke herkomsten voor aanmaakwater zijn:

  • leiding- of drinkwater;

  • industriewater;

  • oppervlaktewater en bronwater;

  • cementslibwater, afkomstig van spoelwater van menger en/of truckmixer.

De herkomst van water bepaalt of er nader onderzoek nodig is. Uit de norm blijkt dat, indien gekozen wordt voor iets anders dan drinkwater, er altijd nader onderzoek naar de geschiktheid van dat water nodig is.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op di. 7 dec. 2021