Aanhechting betonstaal

(Bonding of steel reinforcement)

Verbinding van in beton gestort wapeningsstaal aan omliggend beton

Nadere omschrijving

beton hecht prima aan wapeningsstaal. Deze hechting wordt gemeten als schuifweerstand. Bij glad staal wordt de schuifspanning ongeveer gelijk aan de betontreksterkte. Bij geprofileerd betonstaal is de schuifspanning circa tweemaal de betontreksterkte.

Voor het meten van de schuifweerstand van betonstaal in beton wordt de zogenoemde uittrekproef gebruikt. Deze is beschreven in nen-en 10080.

Beton en staal werken op meer manieren goed samen. De uitzettingscoëfficiënten van beton en staal komen goed overeen, zodat beide materialen door temperatuurinvloeden evenveel van lengte veranderen en er dus geen spanningen van betekenis worden opgewekt.

Zie ook: passivering van wapeningsstaal

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op do. 7 sept. 2023