Zuuraantasting

(Acid attack)

Aantasting van beton als gevolg van de inwerking van zuren

Zuuraantasting
Zuuraantasting

Nadere omschrijving

beton wordt in meer of mindere mate aangetast door zuren. We kunnen onderscheid maken tussen aantasting door uitloging en door oplossing.

Bij uitloging wordt de concentratie van onder meer calcium- en hydroxide-ionen in het poriewater lager. Bij oplossing is het chemisch evenwicht tussen vaste stof en omringende (porie)vloeistof verbroken en gaat de vaste stof in oplossing. We zien aantasting van het betonoppervlak en verlies van samenhang door het oplossen van de cementsteen.

Er worden enkele specifieke vormen van zuuraantasting onderscheiden:

Biogene zwavelzuuraantasting

zuuraantasting van het betonoppervlak door zwavelzuur dat is ontstaan door bacteriële omzetting van sulfiden in zwavelzuur;

Microbiologische salpeterzuuraantasting

deze vorm van zuuraantasting is herkenbaar door het afzanden en het ontstaan van losse schollen aan het betonoppervlak door salpeterzuurvormende bacteriën. Komt onder meer voor bij binnenwanden van koeltorens;

Aantasting door zouten, zwakke base en sterk zuur

hierbij wordt cementsteen opgelost, zoals ook bij zuuraantasting. Deze aantasting komt specifiek voor bij de opslag van kunstmest (ammoniumzout) en aantasting door zeewater (magnesiumzout);

Aantasting door zacht water

Zacht water kan kalk oplossen. Een betonoppervlak kan beschadigen indien het in contact is met zacht water dat voortdurend wordt ververst. Dit aantastingsmechanisme is vergelijkbaar met aantasting door zuur.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op di. 29 okt. 2019