Zeefdiagram

grafische weergave van de zeefanalyse/korrelgrootteverdeling van toeslagmaterialen

Zeefdiagram
Zeefdiagram

Nadere omschrijving

Door de resultaten van een zeefanalyse grafisch uit te werken kan het combineren van zeefanalyses en het toerekenen van toeslagmaterialen naar mengsels met de gewenste korrelgradering eenvoudiger worden. Hiervoor is bijvoorbeeld de zogenoemde grafische methode beschikbaar.

Zie ook: Zeefanalyse

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 13670, Het vervaardigen van betonconstructies

  • NEN 8670 Ontw. nl, Aanvullende voorschriften bij NEN-EN 13670, Het vervaardigen van betonconstructies

  • NEN-EN 12620, Toeslagmaterialen voor beton

  • NEN-EN 933, Beproevingsmethoden voor de geometrische eigenschappen van toeslagmaterialen

Geplaatst op vrij. 10 jan. 2020Laatst aangepast op vrij. 10 jan. 2020