Zeefanalyse

door middel van zeven verkregen karakterisering van de korrelgrootteverdeling van een toeslagmateriaal

Korrelgrootte is een belangrijke eigenschap van toeslagmaterialen
Korrelgrootte is een belangrijke eigenschap van toeslagmaterialen

Nadere omschrijving

De grootste korrel en korrelgrootteverdeling is in de betontechnologie een belangrijke eigenschap van toeslagmaterialen. Het is de basis voor de wijze waarop de producent het toeslagmateriaal levert. Bovendien vormen ze een belangrijk invoergegeven voor het berekenen van de samenstelling van betonmengsels.

De korrelgrootteverdeling wordt bepaald met in de normen vastgelegde zeefseries.

Zie ook: Zeefdiagram.

Voorbeeldberekening van een korrelgrootteverdeling

Massa droge monster voor wassen                    M1 = 248 gram

Massa droge monster na wassen:                      M2 = 244 gram

Massa zeer fijn materiaal verwijderd bij het wassen:         (M1 M2) =    4 gram

(1)

(2)

(3)

(4)

Zeefopening

Massa op zeef

(Ri)

[g]

Percentage op de zeef

(100 x Ri/M1)

[% m/m]

Doorval

100 - Σ (100 xRi/M1)

[% m/m]

8

0

0

100

4

5

2

98

2

30

12

86

1

40

16

70

0,500

45

18

52

0,250

70

28

24

0,125

45

18

6

0,063

9

4

 

Pan

0

 

 

(5) Percentage zeer fijn < 0,063

f = (M1-M2) + PM1

1,6

 

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206, Beton + NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

  • NEN-EN 1992 Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies

  • NEN 13670, Het vervaardigen van betonconstructies

  • NEN 8670 Ontw. nl, Aanvullende voorschriften bij NEN-EN 13670, Het vervaardigen van betonconstructies

  • NEN-EN 12620, Toeslagmaterialen voor beton

  • NEN-EN 933, Beproevingsmethoden voor de geometrische eigenschappen van toeslagmaterialen

Geplaatst op vrij. 10 jan. 2020Laatst aangepast op vrij. 10 jan. 2020