Zand-cement

(Sand-cement)

Het begrip zand-cement wordt gebruikt voor mortels die (vrijwel) uitsluitend uit zand en cement bestaan

Aanleg cementgebonden dekvloer
Aanleg cementgebonden dekvloer
Vervaardiging van zand-cementstabilisatie
Vervaardiging van zand-cementstabilisatie

Nadere omschrijving

De meest bekende toepassingen waarin de term zand-cement wordt gebruikt zijn zand-cement dekvloeren en zand-cement stabilisaties.

Een cementgebonden dekvloer is een 30 tot 50 mm dikke afwerklaag op een bestaande steenachtige vloerconstructie.

De verhouding zand : cement (V/V) ligt doorgaans tussen 3 : 1 en 4 : 1. Dit is in kilogrammen per m³ resp. circa 340 cement op circa 1820 zand en 440 cement op 1780 zand.

De vervaardiging van zand-cementstabilisaties is specialistenwerk.

Afhankelijk van de gestelde eisen wordt in de bestaande zandlaag of een aangebracht granulair pakket een bindmiddel toegevoegd en met een mengfreesmachine in de toplaag verwerkt.

Ook verticale stabilisaties in de diepere ondergrond zijn mogelijk. Deze worden uitgevoerd met speciale technieken zoals jet-grouten of injecteren.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206, Beton

  • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

  • NEN-EN 13139 Toeslagmaterialen voor mortel

  • NEN 3833 Nederlandse invulling van NEN-EN 13139 Toeslagmaterialen voor mortel

  • NEN 2742 In het werk vervaardigde vloeren - Zwevende dekvloeren

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018