Vulstoffen

(Fillers)

Inerte (minerale) dan wel puzzolane of (latent) hydraulische stoffen, meestal fijner dan 63 µm, waarmee de ruimten tussen de toeslagstoffen worden gevuld

Een vulstof, meestal fijner dan 63 ?m, wordt aan beton toegevoegd ter aanvulling van de     hoeveelheid fijn materiaal (foto CUR)
Een vulstof, meestal fijner dan 63 ?m, wordt aan beton toegevoegd ter aanvulling van de hoeveelheid fijn materiaal (foto CUR)
Poederkoolvliegas is een vulstof met bindmiddelfunctie
Poederkoolvliegas is een vulstof met bindmiddelfunctie

Nadere omschrijving

Vulstoffen worden aan beton toegevoegd ter aanvulling van de hoeveelheid fijn materiaal of vanwege hun bijdrage aan de sterkteontwikkeling.

In de betonnorm nen-en 206 worden de vulstoffen in twee groepen ingedeeld:

 • inerte vulstoffen (type I);

 • vulstoffen met een bindmiddelfunctie (type II).

Inerte vulstoffen

Inerte vulstoffen kunnen worden beschouwd als zeer fijn toeslagmateriaal en ze moeten voldoen aan NEN-EN 12620 'Toeslagmaterialen voor beton'. Voorbeelden van inerte vulstoffen zijn kalksteenmeel en kwartsmeel (SiO2-meel). Ze worden toegepast om betonspecies meer samenhang en stabiliteit te geven of om de structuur en de dichtheid van het beton te verbeteren.

Als gevolg van verschillende oorzaken kunnen inerte vulstoffen ook invloed hebben op de te bereiken sterkte of de sterkteontwikkeling van beton.

pigmenten worden beschouwd als type I vulstof. Pigmenten zijn uiterst fijngemalen poeders, meestal op basis van anorganische metaalverbindingen.

Vulstoffen met een bindmiddelfunctie

Vulstoffen met een bindmiddelfunctie worden aangeduid als type II. Onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan (een gedeelte van) de vulstof als bindmiddel te beschouwen. Vulstoffen met een bindmiddelfunctie zijn bijvoorbeeld poederkoolvliegas en silica fume.

Normen/aanbevelingen/literatuur

 • NEN-EN 206, Beton

 • NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

 • NEN-EN 12620, Toeslagmaterialen voor beton

 • NEN 5905, Nederlandse invulling van NEN-EN 12620, Toeslagmaterialen voor beton

 • NEN-EN 450, deel 1 en 2 Vliegas voor beton

 • NEN-EN 13263, deel 1 en 2 Silicafume voor beton

 • NEN-EN 12878, Pigmenten voor het kleuren van bouwmaterialen gebaseerd op cement en/of kalk

 • BRL 1804, Vulstof voor toepassing in beton en mortel

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op woe. 5 dec. 2018