Vorstrand

(sill plate)

Een verdiepte rand of balk om opvriezen van de vloerplaat of fundering te voorkomen

Voorbeeld van een vorstrand
Voorbeeld van een vorstrand

Nadere omschrijving

Bij een vorstrand wordt de vloerplaat als het ware omgebogen tot ongeveer 600 mm onder het maaiveld om gevaar voor opvriezen te voorkomen.  Vaak wordt ook een verdiepte randbalk toegepast.

Een funderingsplaat met vorstrand wordt veel toegepast bij eenvoudige funderingen onder schuurtjes, serres en dergelijke.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 206, Beton + NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton (€)

  • NEN-EN 13670, Het vervaardigen van betonconstructies + NEN 8670 Ontw. nl, Aanvullende voorschriften bij NEN-EN 13670, Het vervaardigen van betonconstructies (€)

  • NEN-EN 1992 Eurocode 2, Ontwerp en berekening van betonconstructies (€)

  • YouTube-video: Detail vorstrand

Geplaatst op ma. 11 mei. 2020Laatst aangepast op ma. 11 mei. 2020