Vochtgehalte

(Moisture content)

Ook watergehalte

De verhouding van de massa van het aanwezige water ten opzichte van de massa van het droge toeslagmateriaal

 

Adsorptie- vs Absorptiewater
Adsorptie- vs Absorptiewater

Nadere omschrijving

Toeslagmaterialen voor beton zijn meestal in meer of mindere mate vochtig. Het is belangrijk het juiste vochtgehalte vast te stellen voor zowel het doseren van de correcte hoeveelheid toeslagmateriaal als voor de berekening van het watergehalte in het betonmengsel. In de betontechnologie wordt het vochtgehalte altijd uitgedrukt in % (m/m) ten opzichte van de droge massa.

Bij het meten van het watergehalte van beton onderscheiden we de bepaling van het totale watergehalte en de bepaling van de waterabsorptie van toeslagmaterialen.

Voor de berekening van de water-cementfactor dan wel de water-bindmiddelfactor van beton wordt het effectief watergehalte gebruikt. Het effectief watergehalte wordt berekend door het totaal watergehalte te verminderen met het door het toeslagmateriaal geabsorbeerde water.

Normen/aanbevelingen/literatuur

  • NEN-EN 1097-6, Beproevingsmethoden voor de bepaling van mechanische en fysische eigenschappen van toeslagmaterialen - Bepaling van de deeltjesdichtheid en de wateropname

Geplaatst op vrij. 10 jan. 2020Laatst aangepast op vrij. 10 jan. 2020