Verwerkbaarheid

(workability)

Aanduiding voor de eigenschappen van betonspecie bij het mengen, transporteren, verdichten en afwerken

Verwerkbaarheid betonspecie
Verwerkbaarheid betonspecie

Nadere omschrijving

Het begrip verwerkbaarheid omvat alle eigenschappen die het gedrag van de specie tijdens mengen, transporten, storten en verdichten bepalen. In NEN-EN 206 + NEN 8005 is het gedrag vastgelegd in zogenoemde consistentieklasse(n).

Bij zelfverdichtend beton kunnen aanvullende eigenschappen worden overeengekomen om de stabiliteit te waarborgen en het risico van ontmengen te voorkomen.

Normen/aanbevelingen/literatuur

 • NEN-EN 206, Beton + NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton

 • NEN-EN 12350-1, Beproeving van betonspecie - Monsterneming en beproevingsapparatuur

 • NEN-EN 12350-2, Beproeving van betonspecie - Zetmaat

 • NEN-EN 12350-3, Beproeving van betonspecie - Vebeproef

 • NEN-EN 12350-4, Beproeving van betonspecie - Verdichtingsmaat

 • NEN-EN 12350-5, Beproeving van betonspecie - Schudmaat

 • NEN-EN 12350-6, Beproeving van betonspecie - Volumieke dichtheid

 • NEN-EN 12350-7, Beproeving van betonspecie - Luchtgehalte - Drukmethoden

 • NEN-EN 12350-8, Beproeving van betonspecie - Zelfverdichtend beton - Vloeimaat

 • NEN-EN 12350-9, Beproeving van betonspecie - Zelfverdichtend beton - Trechtertijd

 • NEN-EN 12350-10, Beproeving van betonspecie - Zelfverdichtend beton - Blokkeringsmaat - L-box

 • NEN-EN 12350-11, Beproeving van betonspecie - Zelfverdichtend beton - Beproeving op ontmenging

 • NEN-EN 12350-12, Beproeving van betonspecie - Zelfverdichtend beton - Blokkeringsmaat - J-ring

Geplaatst op vrij. 10 jan. 2020Laatst aangepast op vrij. 10 jan. 2020