Vervangingspercentage

(Percentage of replacement)

Het percentage waarmee een gegeven grondstof in beton wordt vervangen door een andere grondstof, gebruikelijk uitgedrukt in % (V/V)

Beton kan worden hergebruikt om nieuw beton te maken
Beton kan worden hergebruikt om nieuw beton te maken

Nadere omschrijving

Beton wordt samengesteld uit bindmiddel (cement en eventueel vulstoffen), toeslagmateriaal, water en eventueel hulpstoffen en/of toevoegingen (bijvoorbeeld vezels). Steeds vaker worden deze grondstoffen samengesteld uit meerdere componenten, of gedeeltelijk vervangen door alternatieve grondstoffen.

Zo worden toeslagmaterialen voor beton steeds vaker (gedeeltelijk) vervangen door recyclingmaterialen of andere secundaire grondstoffen. Hierdoor kan aanzienlijk worden bespaard op primaire toeslagmaterialen en wordt het onnodig storten van bruikbare grondstoffen voorkomen.

Daarom verdient het de voorkeur (om misverstanden bij afspraken over vervangingspercentages te voorkomen) om het vervangingspercentage:

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op do. 31 jan. 2019