Verordening bouwproducten

(Construction Products Regulation CPR)

Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten

Nadere omschrijving

Volgens de Verordening bouwproducten (Construction Products Regulation CPR) moeten marktpartijen die een bouwproduct op de markt brengen, verplicht een aantal dingen doen als er voor dat bouwproduct een geharmoniseerde Europese productnorm bestaat.

De belangrijkste verplichtingen zijn:

  • dat het bouwproduct volgens de geharmoniseerde Europese productnorm en de daarin aangewezen testnormen wordt beproefd,
  • dat voor dat product de Prestatieverklaring wordt opgesteld met daarin het beoogde gebruik en de bijbehorende producteigenschappen en
  • dat op het product de CE-markering wordt aangebracht.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op vrij. 4 dec. 2020Laatst aangepast op vrij. 4 dec. 2020