Verdichtingsmaat

(Degree of compactability)

verhoudingsgetal tussen een oorspronkelijke hoogte van onverdichte betonspecie en de hoogte van de specie na verdichten; de bepaling geschiedt met een gestandaardiseerd meetvat

Vullen van het vat en meten van de inklinking na verdichting
Vullen van het vat en meten van de inklinking na verdichting

Nadere omschrijving

De verdichtingsmaat wordt vooral gebruikt voor het bepalen van de consistentie van droge betonspecie (consistentieklasse C0) tot half plastische betonspecie (consistentieklasse C2).

Voor het bepalen van de verdichtingsmaat wordt een metalen vat gebruikt met de volgende inwendige afmetingen:

  • grondvlak: (200 ± 2) mm × (200 ± 2) mm;

  • hoogte: (400 ± 2) mm.

De dikte van grondplaat en wanden moet ten minste 1,5 mm zijn.

De verdichtingsmaat (c) wordt berekend met de formule:

c = h / h - s

waarbij

  • h is de inwendige hoogte van het vat in mm;

  • s is de gemiddelde waarde, afgerond op mm van de inzakking van de specie gemeten aan de vier zijden van het vat vanaf het oppervlak van de verdichte specie tot de bovenzijde van het vat.

De verdichtingsmaat is beschreven in NEN-EN 12350 Beproeving van betonspecie, deel 4 Verdichtingsmaat.

Klassen voor de verdichtingsmaat volgens NEN-EN 206

Klasse

Verdichtingsmaat

C0

≥ 1,46

C1

1,45 – 1,26

C2

1,25 – 1,11

C3

1,10 – 1,04

C4*

1,04

* Klasse C4 is alleen bestemd voor lichtbeton

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op woe. 5 dec. 2018