Verdichten

(Compacting of fresh concrete)

Verdrijven van de ingesloten lucht uit betonspecie door middel van (tril)energie, waardoor de betonspecie een dichte structuur verkrijgt

Verdichten verdrijft luchtinsluitingen uit de betonspecie en vermengt eerder gestorte lagen met versgestorte betonspecie
Verdichten verdrijft luchtinsluitingen uit de betonspecie en vermengt eerder gestorte lagen met versgestorte betonspecie
trilnaald
trilnaald

Nadere omschrijving

De consistentieklasse en de opbouw van een betonmengsel zijn in hoge mate bepalend voor de hoeveelheid verdichtingsenergie die nodig is om betonspecie te verdichten. We noemen dit wel de verdichtbaarheid van de specie.

Middelen

Voor het verdichten kunnen verschillende middelen worden gebruikt. Het meest gangbaar zijn trilnaalden. Voor vloeren worden ook trilbalken gebruikt en bij verticale onderdelen worden soms bekistingtrillers toegepast.

Tijdsduur

Tijdens het verdichten wordt niet alleen de lucht uit de betonspecie verdreven. Zwaardere delen kunnen enigszins uitzakken en lichtere delen en het water kunnen opdrijven. Het is daarom belangrijk niet overmatig te verdichten en te stoppen zodra het betonoppervlak licht glanst.

Werkingssfeer

De werkingssfeer van trilapparatuur in betonspecie is begrensd, afhankelijk van de eigenschappen van de betonspecie en de frequentie en amplitude van de trilapparatuur.

Kwaliteit

De kwaliteit van de verdichting is mede bepalend voor de uiteindelijk te realiseren betonkwaliteit. Indien verdichten van de betonspecie moeilijk is, bijvoorbeeld bij zeer dichte wapening of een moeilijk toegankelijke bekisting, en voor beton in hoge sterkteklassen wordt daarom vaak zelfverdichtend beton toegepast.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op do. 31 jan. 2019