VLH-cement

(VLH (very low heat) cement)

Speciaal cement met zeer lage warmteontwikkeling

Nadere omschrijving

Naast de normale cementen met een lage warmteontwikkeling bestaat er nog een groep cementen met een zeer lage warmteontwikkeling. Deze worden ingezet voor speciale toepassingen. Deze cementen zijn beschreven in een aparte norm (NEN-EN 14216) en hebben een eigen naamgeving: de voor 'normaal' cement gebruikte code 'CEM' is hier vervangen door 'VLH'.

Voor de samenstellingseisen van de VLH-cementen en de codering daarvan wordt terugverwezen naar NEN-EN 197-1, de norm voor 'normale' cementen . De eisen die daar bijvoorbeeld gelden voor CEM III/B gelden ook voor VLH III/B.

Doordat deze cementen een zeer laag gehalte portlandcementklinker hebben, verloopt de sterkteontwikkeling zeer langzaam. Voor VLH-cement geldt ook een afwijkende, lage, sterkteklasse 22,5.

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018