V-trechtertest

(V-funneltest)

Meetmethode voor de viscositeit van betonspecie, gemeten als de tijd die betonspecie nodig heeft om uit een V-trechter te lopen. Ook wel V-funneltest genoemd.

Uitvoeren van de V-trechtertest
Uitvoeren van de V-trechtertest
Schema V-trechtertest
Schema V-trechtertest

Nadere omschrijving

De V-trechtertijd wordt vooral gebruikt om een indruk te krijgen van de viscositeit van zelfverdichtende betonspecie. De werkwijze is als volgt.

De trechter wordt gevuld met betonspecie. De uitstroomtijd van de specie uit de trechter wordt tweemaal gemeten. Het gemiddelde van de twee metingen noemen we de trechtertijd.

De V-trechtertest is beschreven in nen-en 12350-9. Deze norm maakt deel uit van een serie normen NEN-EN 12350 deel 8 t/m 12, waarin beproevingsmethoden voor zelfverdichtend beton worden beschreven.

Klassen voor de V-trechtertest volgens NEN-EN 206

Klasse V-trechtertijd in seconden
F1 < 9
F2 9 - 25

 

 

Normen/aanbevelingen/literatuur

Geplaatst op ma. 15 okt. 2018Laatst aangepast op vrij. 10 jan. 2020